Kagami no Mae’s victims Heroes
Caesar, Hayato, Ryu, Akio, Akira, Aimi and Atsuki, and Kiki

Kagami no Mae’s victims Heroes

Caesar, Hayato, Ryu, Akio, Akira, Aimi and Atsuki, and Kiki

  1. blackwolf008 posted this